CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

08-05-2024 - 08:04

Công ty HAINDECO mở lớp huấn luyện An toàn lao động cho người lao động

Từ ngày 8/5/2024, tại Văn phòng Công ty Cp Phát triển công nghiệp – Xây lắp và thương mại Hà Tĩnh, Ban giám đốc Công ty phối hợp với Viện an toàn – Quản lý lao động mở lớp huấn luyện an toàn lao động cho hơn 80 nhân viên người lao động của Công ty.

Trên cơ sở nội dung các công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, khóa học chia thành hai lớp đào tạo trong hai ngày cho các nhóm Người lao động cụ thể.

Ông Lê Đức Thắng, TGĐ Công ty khai mạc lớp huấn luyện

Việc được trang bị kiến thức về an toàn lao động giúp người lao động hiểu và tuân thủ, tự giác chấp hành những quy tắc bảo vệ bản thân mình trước những rủi ro tai nạn lao động. Đồng thời cũng giúp người lao động làm việc an toàn và hiệu quả hơn.

Giảng viên lên lớp trong buổi sáng ngày 8/5/2024

Khóa học “Đào tạo an toàn lao động năm 2024” tại Công ty Cp Phát triển công nghiệp – Xây lắp và thương mại Hà Tĩnh có ý nghĩa vô cùng thiết thực trong việc ngăn chặn phòng ngừa những nguy hiểm trong lao động đối với toàn thể người lao động và mang lại lợi ích cho sự thúc đẩy phát triển chung của Công ty.


Nhóm biên tập.

. . . . .