• eng-flag
Giới thiệu
Quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp

Quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp

06-12-2014
Sau khi tái lập tỉnh Hà Tĩnh, theo chủ trương của Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh, ngày 14/02/1991, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định thành lập Công ty sản xuất kinh doanh tổng hợp, trực thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ với nhiệm vụ làm ngân sách...